Phần mềm lập dự toán Số lượt tải: 2828

Phần mềm lập dự toán xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn: Thông tư 11/2021/TT-BXD; Thông tư 12/2021/TT-BXD; Thông tư 13/2021/TT-BXD,...

  • Các chức năng của phần mềm:

           - Lập dự toán xây dựng công trình,

           - Kiểm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình,

           - Hỗ trợ, thanh, quyết toán công trình,

           - Đẩy đủ danh mục định mức, đơn giá đã ban hành trên cả nước.

  • Link tải phần mềm:
Tên bộ cài Ngày cập nhật Phiên bản  
 Phần mềm lập dự toán 19/04/2023 2.2 Tải về

 

Bản quyền phần mềm thuộc về: Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng