Cục Kinh tế xây dựng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024

Thực hiện các quy định tại Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày 05/02/2024 Cục Kinh tế xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Sau khi thông qua chương trình làm việc, hội nghị đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và tổ thư ký hội nghị. Đoàn chủ tịch gồm hai đồng chí: đồng chí Đàm Đức Biên - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và đồng chí Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn Cục Kinh tế xây dựng; tham dự hội nghị gồm đầy đủ các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Kinh tế xây dựng.

ImageĐồng chí Đàm Đức Biên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đàm Đức Biên đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Cục Kinh tế xây dựng và báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm.

ImageĐồng chí Hồ Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị

Cũng trong chương trình của hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Sơn đã thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Cục Kinh tế xây dựng trình bày báo cáo của công đoàn, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại Cục Kinh tế xây dựng. Đại diện của các tổ công đoàn trực thuộc cũng đã trình bày các tham luận tại hội nghị. Thực hiện quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra Nhân dân với nhiệm kỳ hai năm, Ban thanh tra Nhân dân gồm ba đồng chí, được 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự hội nghị.

ImageHội nghị biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và quyết nghị về một số nội dung liên quan đến việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị ngoài các khoản đã được pháp luật quy định. Hội nghị nhất trí thông qua nguyên tắc thu, chi, quản lý sử dụng một số khoản đóng góp các công chức, viên chức, người lao động đồng ý, chung sức tạo nguồn kinh phí từ các nguồn thu nhập tăng thêm, hỗ trợ từ nguồn chi thường xuyên để tổ chức thăm quan nghỉ mát, du xuân, lễ, tết; Công đoàn Cục có trách nhiệm tổ chức thu, quản lý, chi tiêu các khoản thu này đúng mục đích, theo quy định. Cũng trong chương trình, hội nghị đã tiến hành công bố và trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Image

 

Image

 

Image

 

Image

Cán bộ Cục Kinh tế xây dựng phát biểu tại hội nghị

Image

 

Image

 

ImageLãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

*
*
*
Có 0 bình luận