Cục Kinh tế xây dựng tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 19/01 vừa qua, Cục Kinh tế xây dựng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Cục Kinh tế xây dựng, về phía khách mời có TS. Nguyễn Tấn Vinh  Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng tham dự Hội nghị.

ImageĐ/c Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng chủ trì hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thế Hiến – Phó Chánh văn phòng Phụ trách đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Kinh tế xây dựng. Theo đó, về công tác chỉ đạo điều hành, năm 2023 Cục Kinh tế xây dựng đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Cục Kinh tế xây dựng thường xuyên bám sát các chỉ đạo của Lãnh đạo và kế hoạch hoạt động của Bộ Xây dựng, các nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công.

Về tình hình xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong năm 2023, Cục Kinh tế xây dựng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm được giao trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng. Trong đó, đã hoàn thành và trình Lãnh đạo Bộ ban hành 2 Thông tư, gồm: Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  Ngoài ra Cục đang hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị để báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ.

ImageĐ/c Đặng Thế Hiến - Phó Chánh Văn phòng trình bày báo cáo

Về công tác thẩm định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình, trong năm 2023 Cục Kinh tế xây dựng đã tiếp nhận 155 hồ sơ, đã ban hành thông báo kết quả thẩm định 117 dự án. Theo chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ phân giao, Cục đã tham gia ý kiến đối với 53/57 hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, 27/30 hồ sơ Báo cáo NCTKT và 07 hồ sơ phối hợp thẩm định liên ngành của các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao.

Năm 2023 phục vụ cho công tác vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng đã Ban hành Quy trình quản lý vận hành hệ thống và tổ chức làm việc, kiểm tra, hướng dẫn 8 Sở Xây dựng các địa phương trong công tác cập nhật thông tin và khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Cục Kinh tế xây dựng cũng đã phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng trình Lãnh đạo Bộ công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia, tập suất vốn đầu tư và giá bộ phận kết cấu công trình năm 2022  và xây dựng chỉ số giá xây dựng quốc gia, tập suất vốn đầu tư và giá bộ phận kết cấu công trình năm 2023. Cùng với đó là các công tác kiểm tra theo dõi tình hình biến động giá vật liệu xây dựng và công bố giá tại các địa phương, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để tham gia các đoàn công tác của Chính phủ tại các dự án trọng điểm trên toàn quốc.

ImageToàn cảnh hội nghị

Về hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng, trong năm 2023 tiếp nhận 2.285 văn bản, Cục đã trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 485 văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, đã ban hành 704 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được đưa ra bao gồm một số nhiệm vụ chính như: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý chi phí và phù hợp với thực tiễn thực hiện, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: từ lập, quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng gắn với quá trình hình thành gói thầu, hợp đồng; xây dựng và quản lý các công cụ định mức, suất vốn đầu tư, đơn giá tổng hợp, vận hành, quản lý khai thác có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục đã báo cáo bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung cụ thể. Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng đã chúc mừng và đánh giá cao các nội dung, khối lượng công việc lớn của Cục Kinh tế xây dựng đã thực hiện trong năm 2023, trong thời gian tới Viện Kinh tế xây dựng sẽ tiếp thục phối hợp tích cực  trong các công tác chuyên môn với Cục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Image

TS. Nguyễn Tấn Vinh – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đàm Đức Biên đã ghi nhận các ý kiến góp ý và các báo cáo tại Hội nghị, đồng thời khẳng định Cục Kinh tế xây dựng sẽ tục bám sát nhiệm vụ, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt các mục tiêu công tác năm 2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

ImageCác đồng chí lãnh đạo Cục Kinh tế xây dựng và các đơn vị chuyên môn phát biểu, báo cáo tại Hội nghị

TTTV

 

*
*
*
Có 0 bình luận