Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 29/1, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật iệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Đồng chí Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ xây dựng và  đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đồng chủ trì Hội nghị.

ImageThứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tham gia tại điểm cầu tại Bộ Xây dựng còn có đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội và đại diện các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. 45 điểm cầu trực tuyến được kết nối trực tiếp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang triển khai các công trình trọng điểm quốc gia.

ImageLãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ xây dựng cho biết: trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định, ban hành, công bố định mức xây dựng, giá vật liệu xây dựng thông thường giao cho nhà thầu thi công tự tổ chức khai thác theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về việc thí điểm một số chính sách đặc thủ về đầu tư xây dựng các công; đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phản ánh trung thực, khách quan các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai các công trình trọng điểm quốc gia để từ đó có các biện pháp tháo gỡ phù hợp, kịp thời.

Tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, quản lý chi phí đầu tư xây dựng là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; bao gồm việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở thực hiện. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quản lý chi phí; đặc biệt trong việc rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình giao thông.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về 3 nhóm vấn đề chính gồm: Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Rà soát, hoàn thiện thể chế; Việc quản lý, ban hành định mức, đơn giá xây dựng; xác định giá vật liệu xây dựng thông thường và giá vật liệu xây dựng thông tường tại mỏ giao cho nhà thầu thi công khai thác theo cơ chế đặc thù của Quốc hội tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 7/8/2023 của Chính phủ.

ImageThứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trong phần thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị, đại diện các điểm cầu trực tuyến đã trao đổi sôi nổi, phản ánh thực tiễn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về việc ban hành định mức, đơn giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương; công tác quản lý về vốn đầu tư, chi phí đầu tư, công tác quản lý hợp đồng xây dựng của các Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu khi triển khai các dự án, công trình trọng điểm tại địa phương, đơn vị.

ImageĐại diện các cơ quan, đơn vị tham gia hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Minh đã tổng hợp các ý kiến trao đổi tại hội nghị và cho rằng các ý kiến thảo luận đã cơ bản nhận diện rõ các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đồng thời tìm ra các giải pháp tháo gỡ và thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc không rõ về thẩm quyền. Cũng trong phần kết luận Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2024 Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập tổ công tác để phối hợp tổ chức khảo sát, rà soát, xác định rõ danh mục các định mức cần ban hành bổ sung, các định mức cần điều chỉnh và phân định rõ thẩm quyền, trách ban hành của từng bộ, ngành, địa phương đối với nhóm các định mức đặc thù. Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung, khẩn trương trình lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành các định mức đang rà soát ngay trong Quý I/2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị:
Image
Đ/c Đàm Đức Biên - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng phát biểu tại hội nghị

Image

 

Image

 

ImageĐại diện các đơn vị tham gia hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến

TTTV

*
*
*
Có 0 bình luận