Sắp có Thông tư mới về định mức xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2021/TT-BXD. Thông tư mới dự kiến ban hành trong tháng 7 này, trong đó điều chỉnh, bổ sung khoảng 219 định mức xây dựng.

Điều chỉnh, bổ sung 219 định mức xây dựng

Ngày 5.7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký văn bản số 185/BC-BXD gửi Thủ tướng, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công điện 02/CĐ-TTg ngày 9.1.2024 về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Liên quan đến công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức xây dựng, báo cáo cho biết, Bộ Xây dựng đã gửi, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trong đó điều chỉnh, bổ sung khoảng 219 định mức xây dựng.

Image

Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng (áo trắng, đứng giữa) trao đổi với Đoàn công tác liên bộ tại hiện trường khảo sát

Cụ thể, sửa đổi 129/219 và bổ sung 50/219 định mức dự toán công tác xây dựng công trình giao thông để giải quyết một số vướng mắc do thiếu định mức hoặc định mức còn bất cập. Đồng thời, bổ sung 40 định mức chi phí tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tạo thuận lợi cho các chủ thể trong công tác lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và bổ sung quy định cụ thể hướng dẫn xác định chi phí áp dụng BIM (mô hình thông tin công trình) cho công tác tư vấn thiết kế.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các nội dung bất cập trong hệ thống định mức xây dựng sử dụng chung; trong đó, tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán các công tác xây dựng cần thiết của công trình giao thông theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm đầy đủ thông tin, số liệu, Bộ Xây dựng sẽ tích cực phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để khẩn trương tổ chức khảo sát thực tế tại các dự án, công trình xây dựng giao thông đang triển khai, bổ sung đầy đủ căn cứ, cơ sở dữ liệu phục vụ việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các định mức dự toán này.

Khảo sát thực tế để điều chỉnh các định mức giao thông

Liên quan đến các định mức dự toán đặc thù, vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và địa phương rà soát tổng thể hệ thống định mức chuyên ngành, đặc thù nhằm loại bỏ những định mức đã lạc hậu, không còn phù hợp, hiệu chỉnh và ban hành bổ sung các định mức cho các loại vật liệu, công nghệ mới.

Riêng với các định mức công trình giao thông, Bộ Xây dựng đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về danh mục các định mức dự toán xây dựng còn thiếu hoặc bất cập theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải - gồm 547 định mức (315 định mức công trình đường bộ; 178 định mức công trình đường sắt và 54 định mức công trình hàng không) - để phân định rõ phạm vi, trách nhiệm làm cơ sở tổ chức rà soát theo quy định.

Trong đó, khoảng 60 định mức dự toán đã được Bộ Xây dựng sửa đổi, cập nhật tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2021/TT-BXD. Đối với 487 định mức còn lại, tại cuộc họp ngày 27.5.2024, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải đã thảo luận về việc phân định danh mục các định mức thuộc phạm vi trách nhiệm triển khai rà soát của từng bộ, trong đó đã thống nhất và triển khai một số nội dung.

Về định mức công trình đường sắt, ngày 14.6.2024, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát và có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất về danh mục định mức đặc thù chuyên ngành đường sắt (128/178 định mức) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Giao thông Vận tải.

Về một số định mức có ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng điểm, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu trực tiếp tại một số dự án giao thông, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số định mức. Đoàn công tác liên bộ tiến hành khảo sát trong hai giai đoạn (từ 20.6 - 2.7 và từ 3 - 17.7) để thu thập thông tin, số liệu để xây dựng, điều chỉnh 16 định mức thuộc các nhóm 5 công tác: rải thảm mặt đường bê tông nhựa; thi công móng cấp phối đá dăm; đào đá cấp IV bằng máy đào; đắp đá nền đường; đắp đất nền đường K95, K98 bằng lu rung 25T. Đây là các nhóm công tác mà các đơn vị, nhà thầu thi công có nhiều ý kiến, đề nghị xem xét điều chỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đã ban hành 2 văn bản gửi UBND các tỉnh và gửi các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức cho các công tác này.

Về các định mức còn lại, một số định mức có sự giao thoa giữa công tác xây dựng chung và công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành giao thông vận tải. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thực hiện trách nhiệm tổ chức xác định định mức công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Từ đó, cung cấp dữ liệu làm căn cứ, cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện các định mức này.

Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân

*
*
*
Có 0 bình luận