Văn bản

Thông tư số 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Số văn bản 05/2019/TT-BXD
Ngày ban hành 10/10/2019
Ngày có hiệu lực 01/12/2019
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thay thế, sửa đổi/bổ sung
Được thay thế, sửa đổi/bổ sung
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Tình trạng Còn hiệu lực
Tập tin đính kèm
  • 05-BXD-signed.pdf