Văn bản

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Số văn bản 01/VBHN-BXD
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày có hiệu lực 15/10/2021
Người ký Thứ trưởng Bùi Hồng Minh
Trích yếu

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế, sửa đổi/bổ sung
Được thay thế, sửa đổi/bổ sung
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Tình trạng Còn hiệu lực
Tập tin đính kèm
  • 01_VBHN-BXD_26-02-2024_Van-ban-hop-nhat-TT-11_2021_TT-BXD-va-TT-14_2023_TT-BXD-ve-huong-dan-mot-so-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.PDF