Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí và quản lý hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (21/08/2023 11:18)

Thực hiện kế hoạch tập huấn nhằm nâng cao năng lực và tăng cường chất lượng công tác Quản lý chi phí và Quản lý hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngày 18/08/2023, Cục Kinh tế xây dựng đã phối hợp cùng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và Đô thị tổ chức Hội nghị tập huấn tại Đắk Lắk cho các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (22/03/2021 15:57)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương