Quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công: Bộ Xây dựng công bố định mức để các địa phương tham khảo (05/07/2024 13:31)

Sau 07 năm triển khai thực hiện, Thông tư số 14/2017/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành, hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị đã không còn phù hợp với quy định pháp luật liên quan, một số nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Sắp có Thông tư mới về định mức xây dựng (08/07/2024 09:55)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2021/TT-BXD. Thông tư mới dự kiến ban hành trong tháng 7 này, trong đó điều chỉnh, bổ sung khoảng 219 định mức xây dựng.

Thẩm quyền và phạm vi, trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc ban hành định mức lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng (08/07/2024 09:51)

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tiếp tục gửi văn bản về Bộ Xây dựng góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị. Bộ Xây dựng thông tin làm rõ nội dung liên quan.