Tra cứu định mức xây dựng công trình

- NSD nhấn vào “Định mức” sau đó chọn tra cứu Định mức xây dựng công trình hoặc Định mức chi phí để tra cứu:

 

1. Tra cứu Định mức xây dựng công trình

  • Bước 1: Lựa chọn các tiêu chí cần tra cứu danh sách định mức. NSD có thể tra cứu theo một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí để tra cứu danh sách định mức.

STT

Nội dung

Mô tả

1

Tỉnh/Thành phố

NSD lựa chọn Tỉnh/TP có định mức cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

2

Năm ban hành

NSD lựa chọn năm ban hành của các định mức cần tra cứu. Mặc định chương trình sẽ để chọn tất cả.

3

Số văn bản

NSD nhập số văn bản của định mức muốn tra cứu.

4

Tên định mức

NSD nhập tên của định mức muốn tra cứu.

5

Đơn vị đề xuất

NSD nhập tên của đơn vị đề xuất

NSD nhấn để xóa hết các tiêu chí đã lựa chọn trước đó.

NSD nhấn xác nhận tra cứu theo các tiêu chí đã lựa chọn.

 

 

  • Bước 2: Kết quả tra cứu - Nơi hiển thị danh sách định mức đã được tra cứu theo các tiêu chí ở “Bước 1”.

STT

Nội dung

Mô tả

Tệp tin

NSD nhấn để mở danh sách các tệp đính kèm của định mức.

Tra cứu

NSD nhấn để tra cứu các công việc của định mức.

Chuyển trang

NSD nhấn để xem các trang tiếp theo khi có nhiều trang.

2. Tra cứu công việc định mức

- NSD nhấn vào biểu tượng tra cứu   của Định mức xây dựng công trình/Định mức chi phí để tra cứu:

  • Bước 1: NSD nhập từ khóa vào ô “Mã hiệu” hoặc “Tên công việc” liên quan đến công việc cần tra cứu (nếu để trống kết quả trả lại là hiển thị tất cả).
  • Bước 2: NSD nhấn “Enter” hoặc  để xác nhận thông tin muốn tra cứu.
  • Bước 3: Kết quả tra cứu - Hiển thị danh sách công việc đã được tra cứu. NSD có thể tải danh sách công việc về bằng cách nhấn

  • Bước 4: Để xem thông tin chi tiết của công việc, NSD nhấn vào Mã hiệu của công việc tương ứng (Ví dụ: HT1.01.10).

STT

Nội dung

Mô tả

    

Xem nội dung

NSD nhấn xem nội dung mô tả của chương/mục

Chuyển công việc

NSD nhấn xem công việc tiếp theo ở phía trước hoặc ở phía sau

 

NSD nhấn để tải chi tiết công việc

Nhấn để xem và tải file hướng dẫn