TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT

TÊN TÀI LIỆU

TỆP ĐÍNH KÈM

1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống CSDL định mức đơn giá và giá xây dựng

Tải về

2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử

Tải về

3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm lập dự toán

Tải về

4

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm tính chỉ số giá

Tải về

 

MẪU BIỂU CẬP NHẬT DỮ LIỆU

STT

TÊN TÀI LIỆU

TỆP ĐÍNH KÈM

1

Định mức chi phí

Tải về

2

Định mức sử dụng vật liệu

Tải về

3

Định mức dự toán xây dựng công trình

Tải về

4

Đơn giá dự toán xây dựng công trình

Tải về

5

Chỉ số giá xây dựng

Tải về

6

Giá ca máy và thiết bị thi công

Tải về

7

Đơn giá nhân công

Tải về

8

Giá vật liệu công bố

Tải về

9

Giá vật liệu thị trường

Tải về

10

Suất vốn đầu tư

Tải về